Online Dakmanagement

Online op de hoogte (van daken)

Voor Dakmanagement hebben wij een prachtige applicatie ontwikkeld waarmee alle informatie die door Dakmanagement over objecten (in dit geval daken) wordt verzameld op één plek (gestructureerd) inzichtelijk wordt voor haar klanten. De informatie wordt (op het dak) verzameld met behulp van mobiele formulieren en direct gecommuniceerd met Online Dakmanagement.

Zo worden er foto’s gemaakt van vóór en na een reparatie, nulmetingen/inventarisaties gedaan en kunnen meerjarenplanningen tot op detail worden bekeken. Ook kunnen er meldingen worden gedaan van bijvoorbeeld lekkages, die dan volgens een vrij te definiëren workflow worden afgehandeld.

Online Dakmanagement voorziet in verschillende rollen (bijvoorbeeld eigenaren, vastgoedbeheerders, huurders, inspecteurs etc.) met daarbij behorende rechten (bekijken, wijzigen, downloaden etc.).

Zo ziet een vastgoedeigenaar, beheerder, huurder of leverancier precies waar hij aan toe is.

Altijd en overal!

Deze applicatie is ideaal voor onderhoudsbedrijven en vastgoedeigenaren en volledig in te richten naar uw eigen wensen met de ‘look & feel’ van uw eigen huisstijl.

Neem voor meer informatie over de mogelijkheden contact met ons op!

Inspectie/inventarisatie

Inspectie/inventarisatie

Objecten worden geïnspecteerd, beoordeeld qua staat van onderhoud en in meer-jaren gebudgetteerd.

Op de hoogte, altijd en overal!

Op de hoogte, altijd en overal!